Skip to main content

Foodhills Fastighet AB köper merparten av Findus fastigheter i Bjuv. Förvärvet innefattar fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4. Tillträdesdag är den 1 mars. Bjuv 23:1 (Billeholmsvägen 4) består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998 med en total byggnadsarea yta om cirka 100 000 kvadratmeter. I förvärvet ingår bland annat också ett biologiskt vattenreningsverk.