Om oss

Reningsverket

Ett modernt reningsverk
med hög renlighet

Är avloppsfrågor ett orosmoln för er produktion? Genom att flytta in i Foodhills kvarter slipper ni bromsas av dåliga avlopp eller krånglig administration – här finns redan ett fungerande vattenreningsverk anpassat för livsmedelsproduktion, med renlighet på uppemot 99 %.

Lagstiftning för en hållbar framtid

Avloppsfrågor kan utgöra ett stort problem för livsmedelsproducenter och bli en bromskloss vid nyetablering. Det finns goda skäl till att lagstiftningen kring avlopp ser ut som den gör, att inte släppa ut ämnen som kan skada naturen och grundvattnet är en självklarhet för en hållbar framtid. Men att sätta upp ett helt nytt avlopps- och reningssystem för livsmedelsproduktion kan bli både kostsamt och tidsödande med avancerade installationer och mycket administration.

Flytta in till ett rent nöje

En enkel och smidig lösning som gör att ni slipper avloppsbekymmer är att flytta in i Foodhills fastigheter. Här finns redan ett fungerande vattenreningsverk som är särskilt anpassat med installationer för företag som arbetar med livsmedelsproduktion. Reningsverket är moderniserat och godkänt enligt alla gällande lagar och regler och har en renlighet på uppemot 99 %. Det är bara att flytta in och koppla upp er!

Målet: cirkulär produktion

Vi har stadigt minskat utsläppen varje år till att år 2021 nå nollutsläpp av både fluorkolväten och kväveoxider som kvävedioxid* och målet är en helt cirkulär produktion.

*Källa Naturvårdsverkets Utsläpp i siffror