Bjuvs näst största arbetsgivare lägger ned verksamheten. År av kunskap och investeringar riskerar att gå upp i rök. Strax efter beskedet samlas starka regionala, kommunala och privata krafter för att minimera skadeeffekterna. Foodhill AB skapas och 2018 köper Foodhills fastigheter AB byggnader, anläggningar och marker. Förutsättningarna för Foodhills vision är därmed optimala.

Erfarenhet
var ett krav
Mars 2018
90 000 kvadrat är inte att leka med
Uthyrt
Här byggs inga luftslott
44 hektar
Vi står inte medellösa
Musklerna
Vi släckte pannan
Energin
Renat avlopp
Verket
Det gäller att hänga med
Ta plats
Tempot är högt
Dirigenterna