Om oss

Foodhills
Fastigheter

För ett levande Bjuv

Foodhills Fastigheter skapades för att förnya och anpassa lokaler och anläggningar på platsen som tidigare kallades Findusområdet. Vårt främsta fokus är cirkulär livsmedelsproduktion, men vi har också siktet inställt på verksamheter i närliggande intresseområden. Vår vision är att göra området till en naturlig, levande del av Bjuvs kommun.

När Bjuvs näst största arbetsgivare Findus la ned verksamheten riskerade år av kunskap och investeringar att gå upp i rök. Bolaget Foodhills skapades och i mars 2018 köpte Foodhills Fastigheter ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998. I köpet ingick också ett biologiskt vattenreningsverk, renoverat och specialanpassat för företag som bedriver livsmedelsproduktion.

Lokalerna var kala och tomma – såväl fastigheter som framtidsutsikter behövde förnyas. Tack vare lång erfarenhet och bred logistisk kunskap kunde vi förvandla tomma byggnader till fungerande företagsparker och stora industrilokaler till moderna produktionsytor. Effektiva logistikanläggningar skapades ur ödemark, hus och anläggningar bevarades men anpassades för nya aktörer.

Den gamla värmepannan uppfyllde inte dagens krav på hållbar och effektiv produktion av värme. Vi slöt ett bra avtal om fjärrvärmeleveranser till våra fastigheter och renoverade ledningarna som leder ut värmen till alla byggnader.

120 000 m2 på en legendarisk adress

Här, på adressen Billesholmsvägen 4 finns idag 120 000 kvadratmeter under tak, till stor del anpassade för att producera livsmedel. Sedan starten har ett 30-tal nya hyresgäster etablerat sig i skräddarsydda, ändamålsenliga och moderna lokaler. Och det finns plats för fler! Intresset för vår vision om en cirkulär produktion av livsmedel bara ökar. Dessutom finns här ytor som är attraktiva även för andra aktörer. Här finns också trädgårdar, lundar, gator och parkeringsplatser och här bygger vi tillsammans ett nytt levande kvarter i Bjuv.

Våra lokaler

Cirkulär livsmedelsproduktion

En del av cirkulär livsmedelsproduktion handlar om att ta till vara på restflöden. Genom samverkan mellan olika livsmedelsföretag, stora som små, kan vi använda restprodukter som blir över från exempelvis ärtproduktion. Vi ger de olika företagen möjlighet att testa och utveckla livsmedel som produceras enligt kretsloppsprincipen i våra anläggningar.

Bli hyresgäst hos oss

Har du en idé du vill förverkliga eller behöver ditt företag expandera? Ta kontakt med oss och boka en visning av lokaler som kan passa din verksamhet.

Bli hyresgäst