90 000 kvadrat är inte att leka med

De ligger på Billesholmsvägen 4. Legendarisk adress i Bjuv som nu är Foodhills. Hus och anläggningar ser nästan ut som då men har i dag anpassats till nya, flera aktörer.

Ytorna, de flesta byggda av och för ett enda företag, är stora – 90 000 användbara kvadratmeter under tak. Nästan alla byggda för att producera livsmedel, men kala och tomma när vi tog över. Vi ger dem liv. För långt fler företag än ett enda. Under åren sedan starten har ett 30-tal nya hyresgäster etablerat sig i 45 000 av dem. I för dem anpassade ändamålsenliga och moderna kvadratmetrar. Ytterligare 45 000 kvadratmeter väntar på att vitaliseras efter nya krav. Vi är inte oroliga. Intresset för Foodhills vision om en cirkulär produktion av livsmedel ökar. Dessutom finns här ytor som är attraktiva för andra aktörer. Billesholmsvägen 4 består nu inte bara av arealer under tak. Här finns trädgårdar, lundar, gator och parkeringsplatser, bara för att nämna något. De tar vi också om hand. För att skapa ett nytt levande kvarter i Bjuv: Foodhills kvarter.