Vi står inte medellösa

Sedan starten har vi investerat i runda tal 300 miljoner i vår verksamhet. För att vi tror på Foodhills vision om en cirkulär livsmedelsproduktion. För att vi tror på de som vill delta.

Hur ofta ser du olika projekt presenteras med bisatsen ”vi arbetar med att få in kapitalstarka intressenter”? Alldeles för ofta. Och hur många projekt ser vi inte landa i stora gropar, tomma hus eller bedragna kommunalpolitiker? Alldeles för många. Detta ligger inte för oss. Därför gick vi in med full kraft och fortsätter att gå vidare med full kraft. Därför att vi vet att de närmaste åren kommer att kräva ytterligare investeringar. Ta fiskodlingen som exempel. Den kan inte byggas på tomma löften eller förhoppningar. Vad tror du att sådan kostar? Vi vet. Vi vet också va det kan kosta att flytta en verksamhet. I sådana lägen kan vi hjälpa till.