Erfarenhet var ett krav

Situationen var inte den bästa när vi började. I stort sett allt från fastigheter till framtidsutsikter måste förnyas. Vår långa rutin kom väl till pass. En brett logistiskt know how underlättade.

Om företag hade CV:s, skulle vår visa att vi förvandlat nedlagda regementen till fungerande företagsparker, att vi förädlat stora industrilokaler från öken till moderna högskolor och att vi ur ödemarker skapat effektiva logistikanläggningar. Det finns inga mallar för den här typen av arbeten. Inga genvägar. Bara hårt jobb och nyskapande idéer. Vilket vi på Foodhill Fastigheter var medvetna om redan i mars 2018 när vi startade vår redan oförglömliga resa.