Vi släckte pannan

Den gamla värmepannan på Billesholmsvägen 4 var långt från dagens krav på hållbar och effektiv produktion av värme. Så vi släckte den.

Att renovera det gamla systemet till ett modernt skulle kosta nästan lika mycket som hela fastigheten i sig. I stället gjorde vi ett bra avtal om fjärrvärme, renoverade ledningarna som leder ut värmen till alla byggnader. Att vi sedan inte är främmande för andra lösningar är en annan sak. Det beror på hur våra hyresgäster vill ha det.